کدام مواد غذایی باید ارگانیک مصرف شوند؟

مواد غذایی ارگانیک به موادی گفته می شود که این مواد در مکانی تولید و کشت شده است که از نظر میزان مواد شیمیایی و سموم، هورمونها و آنتی بیوتیک ها بسیار محدود بوده است. تنها سموم آفت کش طبیعی در کشت این مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب مرتبط