آسیب پوست -skin injury

نشانه ها و علائم
آسیب به پوست هر نقطه از سطح بدن که شامل بریدگی ها، خراشیدگی، کبودی و تورم است
به اورژانس 115 زنگ بزنید اگر
خونریزی وسیع که نمی تواند متوقف شود
برش عمیق در قفسه سینه، معده، سر و یا گردن با وسیله ای مانند چاقو
خونریزی پس از 10 دقیقه با فشار مستقیم متوقف نشود
برش عمیق است و می توان استخوان ها و تاندون را دید
برش عمیق و بزرگی که نیازمند بخیه های فراوان است
پوست باز است و ممکن است به بخیه نیاز داشته باشد
درد شدید است و حتی 2 ساعت پس از مصرف دارو درد بهبود نیافته است
سن کمتر از 1 سال
الودگی زخم بعد از 15 دقیقه شستشو از بین نرفته است
برش یا خراش به نظر عفونی می رسد (گسترش قرمزی، نوار قرمز)
شما فکر می کنید که فرزند شما دچار یک آسیب جدی است
شما فکر می کنید که فرزند شما نیاز دارد که توسط پزشک معاینه شود و مشکل فوری است
در عرض 24 ساعت به پزشکتان مراجعه کنید اگر
کبودی های بسیار بزرگ پس از یک مصدومیت جزئی
کبودی بدون هر گونه آسیب شناخته شده ایجاد شود
شما فکر می کنید که فرزند شما نیاز به معاینه دارد اما نه بصورت فوری
در طول روز با مطب پزشکتان تماس بگیرید اگر
برش عفونی و عدم دیافت واکسیناسیون کزاز به مدت بیش از 5 سال
برش تمیز و عدم دریافت واکسیناسیون کزاز به مدت بیش از 10 سال
طی 10 روز التیام نیابد
سوالی دارید و یا نگرانی های دیگر
در خانه از کودکتان مراقبت کنید اگر
برش کوچک، خراش یا کبودی
توصیه ها
در بریدگی ها و خراش - درمان:
استفاده از فشار مستقیم برای جلوگیری از هر گونه خونریزی. این کار را برای 10 دقیقه یا تا زمانی که خونریزی متوقف شود ادامه دهید.
زخم را با آب و صابون به مدت 5 دقیقه بشویید. سعی کنید برش را در زیرشیر آب بشویید.
توجه: هرگز زخمی که ممکن است به بخیه نیاز داشته باشد نشوییدزیرا این کار ممکن است زخم را متورم تر کرده و سخت تر بسته شود.
به آرامی با یک لیف حمام هر گونه آلودگی رااز روی زخم بردارید.
کبودی - درمان:
استفاده از یک بسته یا کیسه یخ سرد پیچیده شده در یک پارچه مرطوب ر ا یک بار به مدت 20 دقیقه در ناحیه کبودی قرار دهید این عمل کمک خواهد کرد تا خونریزی متوقف شود.
پس از 48 ساعت، از یک پارچه گرم و مرطوب استفاده کنید. این کار را برای 10 دقیقه 3 بار در روز انجام دهید
درمان درد:
برای کمک به مقابله با درد، از استامینوفن و ایبوپروفن استفاده کنید.

واکسیناسیون کزاز:
تزریق مجدد واکسن کزاز ممکن است برای درمان زخم های باز مورد نیاز باشد.
دوره انتظار:
بریدگی های کوچک و خراش زخم در کمتر از یک هفته التیام می یابد.