هورمون تیروئید T3 -T3T3

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی ندارد
علت درخواست
1-کمک به تشخیص پرکاری تیرویید مانند عصبی بودن – لرزش دستها – کاهش وزن-بی خوابی و ضعف و اسهال 2- نظارت بر روند بهبودی بیماری های تیرویید در طی دوره درمان 3- غیر طبیعی بودن نتیجه آزمایشات T4 و TSH
تفسیر نتایج
T3 یکی از دو هورمون مهم تولید شده در غده تیرویید است.در واقع T3 هورمون تیروئیدی است که برروی سلولهای هدف اثر می کند .فعالیت هورمونی T3 تقریبا 3تا 5 برابر بیش از T4 است.در حالت طبیعی حدود 40-35 درصد هورمون T4 به T3 و45-40 درصد آن به rT3 که فاقد فعالیت هورمونی است تبدیل می شود.در بیماریهای کبدی ،جراحی،سوختگی،استرس و کمبود کالری نظیر گرسنگی و سوء تغذیه تولیدT3 کاهش و تولید rT3 افزایش می یابد. تفسیر: 233-92