لاکتات دهیدروژناز -LDH

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی نیست.
نوع نمونه گیری
سرم یا پلاسما همراه با EDTA یا هپارین
علت درخواست
1-بیماری قلبی 2-تنگی نفس 3-درد شدید قفسه سینه همولیز والکل ها ،داروهای بیهوشی و آسپرین باعث افزایش سطح LDH می شود.
تفسیر نتایج
:بزرگسالان کمتر از 65 سال 480> بزرگسالان بیشتر از 65 سال 530>