نتایچ جستجو عبارت " اسهال خونی "

  • علل خارش مقعد و پوست اطراف آن

    علل اصلی خارش مقعد در بیشتر اوقات مشخص نیست و گاهی به بهداشت فردی وابسته است.

    • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
    • 293
    • بیماریهای کبد، کلیه و مجاری ادراری