نتایچ جستجو عبارت " مخملک "

  • اشکالات زبان

    زبان به عنوان قوی تر ماهیچه بدن شناخته می شود. گاهی ممکن است اشکالی در حالت طبیعی آن بروز کند.

    • ۲ آبان ۱۳۹۴
    • 659
    • بیماریها و سلامت دهان و دندان