نتایچ جستجو عبارت " پیشگری "

 • جراحی بینی در افراد دیابتی

  قند خون باید در حدود ۱۵۰ یا کمتر باشد که در این صورت می توان بدون مواجهه با مشکل عمل جراحی بینی انجام شود .

  • دکتر طاهریان
  • ۱ اسفند ۱۳۹۵
  • 35
  • بیماریهای گوش و حلق و بینی