نتایچ جستجو عبارت " کمبود G6PD "

  • درمان بیماران فاویسمی

    درمان فاویسم ویا بیماری کمبود G6PDبه علائم و میزان کم خونی در بیمار بستگی دارد

    • ۶ آبان ۱۳۹۴
    • 558
    • بیماری های خون و انکولوژی