نتایچ جستجو عبارت " خارش مقعد "

  • علل خارش مقعد و پوست اطراف آن

    علل اصلی خارش مقعد در بیشتر اوقات مشخص نیست و گاهی به بهداشت فردی وابسته است.

    • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
    • 291
    • بیماریهای کبد، کلیه و مجاری ادراری