نتایچ جستجو عبارت " خارش گلو "

  • علل خارش گلو چیست؟

    گلو از غده های ترشح کننده ی مخاط تشکیل شده است عدم ترشح مخاط می تواند باعث ایجاد خارش گلو شود.

    • ۲۹ آبان ۱۳۹۴
    • 948
    • بیماریهای گوش و حلق و بینی