نتایچ جستجو عبارت " قوزقرنیه "

  • قوز قرنیه یا کراتوکونوس

    قوز قرنیه یا کراتوکونوس نوعی عارضه ی چشمی است که طی آن قرنیه ی فرد نازک تر شده و تغییر شکل می دهد.

    • ۸ بهمن ۱۳۹۴
    • 1117
    • بیماریهای چشم