• منو اصلی
  درباره زونا چه می دانید
  کسانی که هرگز واکسن آبله مرغان نزده اند، بیشتردر معرض ابتلا به زونا هستند.

  , , ,

  بیماریهای عفونی و مسری

  ادامه مطلب

  نشانه های آبله مرغان کودک و راهکارهای مواجهه با آن
  بثورات آبله مرغان وجود راش در سراسر بدن که ز حالت برجستگی قرمز کوچک شروع و به تاول و جوش ختم می شود

  , , , , , , , ,

  بیماریهای عفونی و مسری

  ادامه مطلب

  چگونه فرزندان دوقلویمان را بزرگ کنیم؟
  امروزه با توجه به کاربرد روشهای کمک باروری، احتمال بروز دو یا چندقلویی افزایش یافته است.
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , ,

  مراقبت از کودکان

  ادامه مطلب

  ایمنی و مصونیت بوسیله ی واکسن ها
  با تلقیح واکسن به فرد، بدن وی در برابر عوامل بیماری زا، ویروسها و عفونتها مصون خواهد ماند.

  , , , , , , , , ,

  واکسيناسيون

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه