• منو اصلی
  آنوریسم آئورت شکمی چیست؟
  در آنوریسم آیورت شکمی دیوار آیورت، شریان اصلی که خون را به بدن می رساند، در شکم مانند یک بالون ضعیف و متورم می شود.

  , , , , , , ,

  علامت یاب

  ادامه مطلب

  شناسایی راهی جدید در جهت تشخیص ابتلا به پیش دیابت
  با بررسی نشانگرهای اسیدچرب غیر اشباع می توان راهی جدید در جهت تشخیص ابتلا به پیش دیابت را بررسی کرد.

  , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه