• منو اصلی
  آنوریسم ایورت شکمی چیست؟
  در آنوریسم آیورت شکمی دیوار آیورت، شریان اصلی که خون را به بدن می رساند، در شکم مانند یک بالون ضعیف و متورم می شود.

  , , , , , , ,

  علامت یاب

  ادامه مطلب

  شناسایی راهی جدید در جهت تشخیص ابتلا به پیش دیابت
  با بررسی نشانگرهای اسیدچرب غیر اشباع می توان راهی جدید در جهت تشخیص ابتلا به پیش دیابت را بررسی کرد.

  , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  تشخیص و درمان زردی در نوزادان
  اگر در روزهای اول پس از تولد، متوجه رنگ زرد پوست، چشم و ضعف در کودک خود شدید به پزشک مراجعه کنید

  , , , , ,

  دوران نوزادي و شيرخوارگي

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه