• منو اصلی
  اخنلاالات خواب و پیشگیری از آن
  اغلب والدین تما یل دارند که شیر خوارشان در تمام مدت شب به خواب رود . تا در این راه برای خود خواب بدون مزاحمت حداقل 7 تا 8 ساعته فراهم نماید . ا ما نوزادان برای مصرف شیر در طول شب ممکن است باعث بیدا...

  , , , , , , , , , ,

  کودکان رشد و تکامل کودکان و نوجوانان , خواب , سلامت کودکان

  ادامه مطلب

  دیر به رختخواب‌ رفتن و افزایش وزن
  هرچه نوجوانان و جوانان شب‌ها دیرتر به رختخواب روند، احتمال افزایش وزن در آن‌ها بیش‌تر است.

  , , , ,

  اخبار خواب

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه