• منو اصلی
  ارتباط اختلال دو قطبی با کیفیت والگوی خواب
  در جدیدترین مطالعه ی انتشار یافته بروز اختلال دوقطبی در افراد می تواند ناشی از کیفیت و الگوی خواب فرد و همچنین ریتم سیرکادین باشد.

  , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه
  تازه های سایت