• منو اصلی
  درمان تب کودکان بدون استفاده از دارو
  تب در کودکان نیاز به درمان ندارد، مگر آنکه کودک احساس ناراحتی و یا سابقه تشنج داشته باشد.
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , ,

  مراقبت از کودکان

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه