• منو اصلی
  ژیاردیا چیست؟
  ژیاردیازیس نوعی عفونت روده ای است که توسط انگلی بنام ژیاردیا لامبلیا ایجاد می شود. این بیماری بیشتر در کشورهای درحال توسعه دیده می شود.    
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , , , , , ,

  بيماري ها بیماریهای عفونی و مسری

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه