• منو اصلی
  طبقه بندی کیستهای کلیه را بشناسید
  کلیه یکی از شایعترین ارگان های بدن است که دچار کیست می گردد. کیست ها اغلب از اتساع و گشاد شدن توبول ها و یا لوله های جمع کننده ادرار تشکیل می گردند.  
  توسط دکتر حسین دیالمه

  , , , , , , , , ,

  بیماریهای کلیه و مجاری ادرار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه