• منو اصلی
  چگونه قلب سالمی داشته باشیم؟
  ترکیبات طبیعی که در آب انار وجود دارد می توانند تصلب شریان را به تعویق اندازند

  , , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  تصلب شرایین در زنان یایسه
  تحقیقات جدید نشان داده است که زنان در دوران یایسگی نسبت به تصلب شرایین شکننده‌ترند.

  , , , , , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه