• منو اصلی
  تاثیر مدت زمان خواب بر وزن و بروز پرفشاری خون
  در یک فرد بزرگسال بهترین مدت زمان خواب جهت کنترل فشار خون و حفظ وزن، 5-7 ساعت خواب در شبانه روز می باشد.
  توسط دکتر مرجان مهدوی روشن

  , , , ,

  خواب

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه