• منو اصلی
  هموفیلی را بهتر بشناسیم
  هموفیلی به کمبود مواد منعقد کننده خون گفته می شود. اغلب خفیف است اما می تواند خطرناک باشد زیرا باعث خون ریزی می شوند  

  , , , , , , , ,

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه