• منو اصلی
  با دردهای مفاصل حاصل از خانه تکانی چه کنیم؟
  بیماران روماتیسمی چون فشار کار سنگین باعث می شود درد و بیماریشان تشدید شود، باید بیشتر مراقب باشند به ویژه مفاصلی که درد شدید دارند .

  , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه