• منو اصلی
  ارتباط چاقی مادر باردار و ناباروری دختر
  مطالعه اخیر محققان آشکار ساخته است که چاقی دوران بارداری موجب افزایش ریسک مشکلات ناباروری در کودکان دختر می شود .

  , , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه