• منو اصلی
  چه شکلی بخوابیم که سالم باشیم؟
  وقتی به شکل خوابیدن افراد نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هر یک به گونه متفاوتی می‌خوابند؛ یکی به پشت، یکی به روی شکم، یکی به سمت راست و دیگری به سمت چپ و یکی هم کاملا جمع شده می‌خوابد .

  , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه