• منو اصلی
  اختلالات گفتاری در کودکان سندروم داون
  مبتلایان به سندروم داون اغلب مبتلا به محدودیتهای توجه و اختلالات گفتاری هستند.
  توسط دکتر آفاق حسن زاده راد

  , , , , , , , ,

  رشد و تکامل کودکان و نوجوانان

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه