• منو اصلی
  چند توصیه برای مراجعه کنندگان مراکز تصویربرداری پزشکی
  رییس بیمارستان گلستان اهواز گفت: مراجعانی که به مراکز تصویربرداری پزشکی و یا پرتو درمانی مراجعه می‌کنند باید به هشدارها و تابلوهای راهنما توجه کرده و به پرسش‌هایی که کارشناسان رادیولوژی از آنان می‌...

  , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه