• منو اصلی
  شیوع مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان در بین جوانان
  رییس مرکز سلامت محیط و کار از نگرانی وزارت بهداشت از شیوع روزافزون مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان در بین جوانان خبر داد و گفت: امسال نظارت ها بر توزیع و مصرف مواد دخانی تشدید می شود.

  , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه