• منو اصلی
  مسمومیت الکلی Alcohol Intoxication Deasease
  مسمومیت با الکل پس از مصرف الکل به اندازه ای که باعث تغییر رفتار و اختلال توانایی های جسمی و روانی شود، اتفاق می افتد.

  , , , ,

  علامت یاب

  ادامه مطلب

  سیروز کبدی بعنوان دوازدهمین عامل مرگ و میر ناشی از بیماریها
  سیروز کبدی یک بیماری پیشرونده با سرعت کم است که در آن بافت سالم کبد با بافت اسکار جایگزین می شود.

  , , , , ,

  ادامه مطلب

  کاهش میل نسبت به شیرینی جات و الکل
  هورمون FGF21 باعث کاهش میل به مصرف شیرینی جات و مشروبات الکلی می شود.

  , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  تغذیه و بروز اختلالات خواب
  پنج مورد از مضرترین غذاهایی که اختلال خواب را در پی می تواند داشته باشد .

  , , , , ,

  خواب

  ادامه مطلب

  چگونه کبد چرب را تشخیص دهیم؟
  در کبد چرب ممکن است افزایش بیش از حد نرمال آنزیم های کبدی در تست روتین آزمایشگاهی مشاهده شود

  , , , , ,

  بیماریهای کبد

  ادامه مطلب

  با تغییر رژیم غذایی خود به جنگ افسردگی بروید.
  مصرف برخی از مواد غذایی و تغییر رژیم غذایی می تواند عامل مهمی در مبارزه با بروز افسردگی باشد.

  , , , , , , ,

  تغذیه و رژیم غذایی

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه