• منو اصلی
  مخاطرات استفاده از داروهای نیروزا و مکملهای غذایی غیر مجاز
  مسیول اداره نظارت بر مواد خوارکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به مخاطرات استفاده از داروهای نیروزا و مکملهای غذایی غیر مجاز هشدار داد.

  , , , , ,

  ادامه مطلب

  فروش مکمل های ورزشی در فروشگاه های ورزشی ممنوع است
  فروش مکمل های ورزشی در فروشگاه های ورزشی ممنوع است، زیرا فرآورده ای که مجوز دارد، پنهانی به فروش نمی رسد

  , , , ,

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه