• منو اصلی
  نگرانی های والدین دیابتی
  تمام اعضا خانواده باهم مانند یک تیم همراه و همدل باشید تا نتایج آن را ببینید
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , , ,

  بيماريهاي غدد و متابوليک

  ادامه مطلب

  تاثیر مصرف غذاهای سرخ شده در بروز دیابت بارداری
  مصرف مداوم غذاهای سرخ شده پیش از بارداری می تواند باعث افزایش خطر بروز دیابت بارداری در فرد می گردد.

  , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه