• منو اصلی
  علل متداول بروز کم شنوایی
  قرار گرفتن انسان در محیطهای پر سر و صدا برای مدت طولانی می تواند به کاهش شنوایی فرد بیانجامد.

  , , , , ,

  بيماريهاي گوش و حلق و بيني

  ادامه مطلب

  مکمل ویتامین و پیشگیری از کاهش شنوایی
  کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا با تخریب سیناپس هایی که اعصاب و سلولهای موجود در حلزون گوش را مرتبط می کن ایجاد می شود.

  , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه