• منو اصلی
  آنچه باید از بیش فعالی و نقص توجه کودکان بدانیم (قسمت اول)
  بیش فعالی و نقص توجه چیست؟ کودکان بیش فعال چه خصوصیاتی دارند؟ کودکتان بیش فعال است؟
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , ,

  بيماريهاي روحي و رواني

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه