• منو اصلی
  آیابیش فعالی بیماری مختص کودکان است؟
  بیماری بیش فعالی فقط مختص کودکان نیست.
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , ,

  ادامه مطلب

  آنچه باید از بیش فعالی و نقص توجه کودکان بدانیم (قسمت اول)
  بیش فعالی و نقص توجه چیست؟ کودکان بیش فعال چه خصوصیاتی دارند؟ کودکتان بیش فعال است؟
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , ,

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه
  تازه های سایت