• منو اصلی
  فلج عصب صورت Bell's palsy
  فلج عصب صورت هنگامی که عصب کنترل کننده عضلات صورت تحت فشار یا التهاب قرار گیرد رخ میدهد.
  توسط آقای ساسان محقق دوست

  , , , , , , , ,

  بیماریهای مغز و اعصاب

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه