• منو اصلی
  کاتتر محیطی – مرکزی PICC چیست؟
  PICC مخفف (Peripherally Inserted Central Catheter ) و به معنی تعبیه کاتتر محیطی – مرکزی است ویک خط وریدی ویژه می باشد 
  توسط خانم فریبا شادپور

  , , , , , , , , ,

  مراقبت از کودکان مراقبت و سلامت , سلامت کودکان

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه