• منو اصلی

  آمیلاز - Amylase

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-نیاز به ناشتا بودن نیست.
  2-در مورد جمع آوری ادار 24 ساعته ،ساعت 8 صبح مثانه باید تخلیه گشته و ادرار دور ریخته شود و پس از آن تا ساعت 10 ادرار در ظرف ادرار جمع آوری گردد.

  نوع نمونه گیری

  سرم ،پلاسما همراه با EDTA یا هپارین و ادرار

  علت درخواست

  1-درد شدید شکمی
  2-کاهش اشتها،استفراغ

  تفسیر نتایج

  در سرم 100>
  در ادرار 24 ساعته 400>

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه