• دکترهمه مرجع بهداشت درمان، سلامت و تغذیه
  منو اصلی

  لاکتات دهیدروژناز - LDH

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی نیست.

  نوع نمونه گیری

  سرم یا پلاسما همراه با EDTA یا هپارین

  علت درخواست

  1-بیماری قلبی
  2-تنگی نفس
  3-درد شدید قفسه سینه
  همولیز والکل ها ،داروهای بیهوشی و آسپرین باعث افزایش سطح LDH می شود.

  تفسیر نتایج

  :بزرگسالان کمتر از 65 سال 480>
  بزرگسالان بیشتر از 65 سال 530>

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه