• منو اصلی

  آلانین آمینوترانسفراز - ALAT(GPT)

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی نیست.حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل وتزریق عضلانی خودداری شود.از فعالیت بدنی شدید خودداری شود.

  نوع نمونه گیری

  خون

  علت درخواست

  زرد شدن چشم ها و صورت، عفونت، دردقلب، دردشکم و صفرا، اسهال و استفراغ

  تفسیر نتایج

  زیر 41 در مردان: نرمال، زیر 31 در زنان: نرمال

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه