• منو اصلی

  آزمایش آلکالین فسفاتاز - Alkaline phosphatase

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی نیست.حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل وتزریق عضلانی خودداری شود.از فعالیت بدنی شدید خودداری شود.

  نوع نمونه گیری

  خون

  علت درخواست

  زرد شدن چشم ها و صورت،عفونت، دردقلب، دردشکم و صفرا، اسهال و استفراغ

  تفسیر نتایج

  از 80 تا 306 در مردان : نرمال، از 64 تا 306 در زنان : نرمال،
  از 180 تا 1200 در کودکان : نرمال

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه