• منو اصلی

  آزمایش کامل خون - CBC

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی ندارد

  نوع نمونه گیری

  خون

  علت درخواست

  تب، درد، رنگ پریدگی، ضعف و خستگی، عفونت

  تفسیر نتایج

  Hb= M:14-18 F:12-16
  HCT= M:42-52 F:37-47
  Platlet=130-400
  WBC=4 -10
  RBC=M:4.7 -6.1 F:4.2 – 5.4
  MCV=M:80 – 94 F:81 - 99

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه