• منو اصلی

  کلسترول HDL - HDL

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت 2-از 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت شود3-از 3 روز پیش ازانجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود

  نوع نمونه گیری

  خون

  علت درخواست

  1-سرگیجه- 2-فشار بالا- 3-درد و سنگینی قلب- 4-گز گز دست و پا-
  5-گرم شدن و بی حس شدن دست وپا

  تفسیر نتایج

  کمتر از 35 ریسک بالا، 30 تا 50 نرمال، بالای 50 ریسک پایین

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه