• منو اصلی

  هورمون تیرویید T3 - T3T3

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی ندارد

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  1-کمک به تشخیص پرکاری تیرویید مانند عصبی بودن – لرزش دستها – کاهش وزن-بی خوابی و ضعف و اسهال
  2- نظارت بر روند بهبودی بیماری های تیرویید در طی دوره درمان
  3- غیر طبیعی بودن نتیجه آزمایشات T4 و TSH

  تفسیر نتایج

  T3 یکی از دو هورمون مهم تولید شده در غده تیرویید است.در واقع T3 هورمون تیروییدی است که برروی سلولهای هدف اثر می کند .فعالیت هورمونی T3 تقریبا 3تا 5 برابر بیش از T4 است.در حالت طبیعی حدود 40-35 درصد هورمون T4 به T3 و45-40 درصد آن به rT3 که فاقد فعالیت هورمونی است تبدیل می شود.در بیماریهای کبدی ،جراحی،سوختگی،استرس و کمبود کالری نظیر گرسنگی و سوء تغذیه تولیدT3 کاهش و تولید rT3 افزایش می یابد.
  تفسیر: 233-92

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه