• منو اصلی

  اوریک اسید - URIC ACID

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-رعایت ناشتایی حداقل 4 ساعت2-حداقل 2 تا 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای پر گوشت خودداری شود

  نوع نمونه گیری

  سرم، پلاسما، ادرار

  علت درخواست

  1-دیابت، 2-ورم بافت کلیه، 3-اسیدی بودن خون، 4-ورم پا و درد آن

  تفسیر نتایج

  در مردان 3.5 تا 7.2 نرمال، در زنان 2.6 تا 6 نرمال

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه