• منو اصلی

  ازمایش ادرار - Urine Analysis

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-از آخرین ادرار 2 ساعت گذشته باشد.2-بهتر است ادرار اول صبح باشد.3-تا قبل از انجام آزمایش مایعات زیاد مصرف نگردد.

  نوع نمونه گیری

  ادرار

  علت درخواست

  1-تکررادرار، 2-سوزش و خارش، 3-دفع خون در ادرار،4-دردکلیه، 5-تغییر رنگ ادرار

  تفسیر نتایج

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه