تب درکودکان و واکنش والدین

view

درزمان تب والدین چه واکنشی ازخود نشان دهند؟

اول ازهمه باید بدانند چگونه تب اورااندازه گیری نمایند. دربازارانواع مختلفی ازتب سنج یا ترمومتر دهاانی،گوشی ویا نوع پیشانی وجودارد.باهرکدام که راحتترید ازآن استفاده کنیدولی شایسته است ازنوع دیجیتال باشد.درنوزادان وشیرخواران ترمومتر مقعدی ویا رکتال بسیاردقیق تراست اما اگربا آن راحت نیستید ازروش های دیگر استفاده نمایید.درسنین بالاتراگربتوانند ترمومتر دهانی را نگه دارند ازآن نوع استفاده نمایید.

دراین مواقع درموردتب فرزندتان نگرانی کمتری داشته باشید:

دمای طبیعی بدن کودک 37 درجه (یا98.6 درجه F)می باشد وتب زمانی اطلاق می شود که درجه حرارت بدن او بیش از 38 درجه(یا 100.4 F)باشد.دمای بدن تحت تاثیر سن میزان فعالیت وعلل دیگر قرار می گیرد.اگردمای بدن او متغیر بود نگران نباشیدفقط به تب بالای 38 درجه حساس باشید.

این نوع تب هادرشیرخواران وکودکان اهمیت کمتری دارند:

1.     تب های کمتراز5 روز،مادامیکه که رفتاراو طبیعی وعادی باشد یعنی اگراو بازی می کند، می نوشد ویا با اشتها می خوردنشانه عدم وجود بیماری خطیرهمراه است.اما همیشه به عد بالای 38 درج حساس باشید

2.     درجه حرارت 39.1 تا 39.4 درشیرخوار3 ماه تا 3 سال شایع بوده وهمیشه نشانه وخامت بیماری نیست

3.     درجه حرارت ملایم افزایش یافته مختصرتا 48 ساعت پس از واکسن ها طبیعی است

 

چه زمانی به کودک تب داررانزد پزشکتان ببرید؟

چه زمانی نگران کودک تب دارباشید؟

1.     تب درشیرخوارکمتراز3 ماه می توانند پاسخ یک بیماری خطیردربدن باشد.

2.     تب بیماری که بیش از5 روز طول کشیده است

3.     تب بیشتراز 40 درجه

4.     با داروهای تب بر درجه حرارت او کاهش نمی یابد

5.     تمایلی به نوشیدن ندارد

6.     هشیاری وفعالیت معمول خودرانداردوهمیشه خواب آلودویابسختی از خواب بیدار می شود

7.     اگرشیرخوارپوشک خودراهر4 ساعت خیس نمی نمایدویا اینکه دربچه های بزرگتر تا 12 ساعت متوالی ادرارنکرده باشد

8.     درنهایت اگردرتصمیم گیریتان مردد هستید حتما به پزشک مراجعه نمایید

 

اگرکودک تب دارتشنج کرد،چه بایدکرد؟

تشنج یک نشانه بسیاردردناک ونگران کننده برای والدین است.تب وتشنج در 2 تا 4 درصد کودکان زیر5 سال اتفاق می افتد.همه تشنج ها باحرکات دست وپا همراه نیستند وبعضی علایمی شبیه غش کردن دارند.

 

اگرکودک تشنج کرد؟

1.     اورابرروی یک پهلو قراردهید

2.     داخل دهان اوچیزی قرارندهید

3.     اگربیش از 5 دقیقه طول کشید اورژانس خبر کنید

برای تب های مکرروچندین روزه چه بایدکرد؟

معمولا دراین مواردی که متخصص به تشخیص نمی رسد معمولا متخصص کودکان اورا به فوق تخصص عفونی یا روماتولوژی کودکان معرفی میکند

 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید