• منو اصلی
  میکروب هلیکوباکتر پیلوری چیست؟
  هلیکو باکتر پیلوری زمانی بروز می کند که میکروبی به نام هلیکو باکتری معده فرد را درگیر کند.

  , , , , , , ,

  بيماريهاي گوارشي , بيماريهاي ژنتيکي

  ادامه مطلب

  چه عاملی باعث بروز فیبروز سیستیک می شود؟
  فیبروز سیستیک یک بیماری ژنتیکی است که بر روی غده های تولید کننده ی مخاط و عرق اثر می گذارد

  , , ,

  بيماريهاي ژنتيکي

  ادامه مطلب

  زالی یا آلبینیسم چه نوع بیماری ژنتیکی است؟
  زالی اختلالی ژنتیکی به معنی عدم وجود رنگدانه یا پیگمان به میزان کافی در بدن است

  , , , , ,

  بيماريهاي ژنتيکي

  ادامه مطلب

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه