• منو اصلی
  ضربان تندرستی
  محاسبه گر میزان خطر ده ساله ابتلا به بیماری قلبی عروقی
  جنسیت خود را انتخاب کنید
  آیا سیگاری هستید؟
  آیا سابقه فشار خون دارید؟
  آیا بیماری دیابت دارید؟

  Age
  سن
  HDL (mg/dL)
  کلسترول خوب
  Cholesterol (mg/dL)
  کلسترول
  Systolic Blood Pressure
  فشار خون ماکزیمم
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه