روشهای مدیریت استرس در مواجهه با نوزاد تازه وارد

والدین باید در ابتدا سعی کنند تا یک برنامه ی مشخص برای نگهداری از نوزاد خود طراحی کنند.

تنها زمان و میزان تلاش پدر و مادر نیست که نگهداری از این موجودات کوچک را سخت می نماید، بلکه یک محرک غریزی روحی که در ابتدای بدنیا آمدن نوزاد والدین را درگیر می کند، بر روابط شما با نوزادتان تاثیرگذار می باشد.

 اینکه کدامیک از والدین باید برای نگهداری از نوزاد بیدار شوند و یا اینکه هنگام ملاقات اقوام چگونه از نوزاد مراقبت شود، از جمله مسائلی هستند که والدین باید در مورد آن با هم صحبت نمایند.

راهکارهای والدین در مواجهه با نوزاد تازه وارد

 برای آمدن نوزاد تازه وارد، برنامه ریزی نمائید.

سعی کنید انعطاف پذیر باشید.

اولین سال زندگی نوزاد نیازمند آنست که والدین بتوانند خود را با  مسئولیتهای خود تطابق دهند.

 سعی کنید عادات غذا خوردن، خوابیدن و گریه کردن نوزادتان را یادداشت نمائید.

 اینگونه می توانید خود را با الگوی غذا خوردن خوابیدن و گریه کردن وی تطبیق دهید.

سعی کنید در ماههای اول اشتراک یک رستوران که غذا را دم در تحویل می دهند، را دریافت کنید. چون در روزهای اول و ماههای اول شما زمان کافی برای آشپزی را نخواهید داشت.

پیشگیری از افسردگی پس از زایمان در مادر

سعی کنید همسر خود را در آغوش بگیرید. در ارتباط بودن با همسر کمک می کند تا مادر دچار افسردگی پس از زایمان نگردد و یا از شدت افسردگی پس از زایمان در وی کاسته می شود.

سعی کنید زمانهائی که کودک می خوابد شما هم بخوابید تا انرژی کافی برای زمانهائی که نوزاد بیدار است را داشته باشید.

روشهای مدیریت استرس در مواجهه با نوزاد تازه وارد

برچسب ها : بارداری زایمان افسردگی پس از زایمان نوزاد والدین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران