آلرژی بادام زمینی در کودکان

در ده سال گذشته، شیوع آلرژی غذائی به بادام زمینی در کشورهای غربی دو برابر شده است.

آلرژی نسبت به بادام زمینی شایع ترین علت بروز مرگ در اثر آلرژیهای غذائی است. سالها متخصصان بر این باور بوده اند که بهترین راه مقابله با بروز آلرژی غذائی به بادام زمینی ممانعت از مصرف این ماده ی غذائی در چند سال ابتدائی پس از تولد کودک است.

طبق توصیه انجمن متخصصان اطفال امریکا در سال 2000، بهتر است که به کودکان زیر 3 سال بادام زمینی داده نشود. اما تحقیقات نشان داده اند که ممانعت کودکان زیر 3 سال از مصرف بادام زمینی نمی تواند کمک کننده باشد. در نتیجه انجمن متخصصان اطفال امریکا دستاوردهای سال 2000 خود را دچار تغییر ساخته است.

تحقیقات جدید در خصوص آلرژی بادام زمینی: محققان در انگلستان دریافتند که در کودکان یهودی مقیم انگلستان، احتمال بروز آلرژی بادام زمینی ده برابر کودکان یهودی مقیم اسرائیل بوده است. با توجه به اینکه این کودکان اجداد مشابهی داشته اند، محققان دریافتند که علت بروز آلرژی بادام زمینی باید به مسائل دیگری مرتبط باشد. در واقع تفاوت تغذیه ای این دو گروه می تواند یکی از دلایل اصلی باشد. کودکان مقیم انگلستان به ندرت در سه سال اول زندگی خود بادام زمینی می خورند. اما در اسرائیل کودکان از ابتدا در معرض مواد غذائی حاوی بادام زمینی هستند.

در مطالعه ی صورت گرفته بر روی 600 کودک که دچار اگزمای شدید بوده اند، نتایج پس از 5 سال بررسی نشان دادند که تنها 3 درصد کودکانی که از مصرف بادام زمینی در 3 سال ابتدائی زندگیشان ممانعت شده بود 17 درصد دچار آلرژی نسبت به بادام زمینی شده بودند.

 این نتایج به چه معناست؟

 اگر کودکتان دچار راش پوستی و یا واکنش های آلرژیک نسبت به بادام زمینی بوده اند سعی کنید به وی بادام زمینی ندهید. اگر کودکتان هیچ نشانه ای از آلرژی ندارد، در زنجیره ی غذائی وی از ابتدا بادام زمینی و یا محصولات تولید شده از بادام زمینی بگنجانید.

آلرژی بادام زمینی در کودکان

برچسب ها : آلرژی بادام زمینی کودک سلامت کودک آسم و آلرژی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران