اشتباهات مردان در رابطه جنسی

آنچه مردان به اشتباه از رابطه ی جنسی می دانند.

 

ارتقاء رابطه ی جنسی افراد می تواند به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک نماید. مردان با برطرف کردن اشتباهات زیر در رابطه ی جنسی خود می توانند به ارتقاء رابطه ی جنسی خود کمک نمایند.

اولین اشتباه رایج آن است که مردان تصور می کنند که رابطه ی جنسی از تختخواب شروع می شود. سرعت تحریک شدن در زنان کمتر از مردان است و زنان به راحتی مردان تحریک نمی شوند. بهتر است رابطه ی جنسی خود را با بغل کردن، بوسیدن و نوازش کردن آغاز نمائید.

 بغل کردن زن می تواند باعث ترشح هورمون اکسی توسین در زنان گردد.

دنبال کردن برنامه ی همیشگی، اشتباه دیگر مردان است.

اگر یک رویه چند بار بکار بردید، دلیل نمی شود که در دفعات بعد نیز بکار بردن آن نتیجه بخش باشد. سعی کنید روشهای مختلفی را امتحان نمائید. یکی دیگر از اشتباهات رایج مردان در آغوش کشیدن بیش از اندازه است. سعی کنید فقط به تحریک فیزیکی همسر خود اکتفا نکنید.

به ارگاسم نرساندن زن یکی دیگر از اشتباهات مردان است. در صورتیکه زن از طریق دهان تحریک شود و سپس مقاربت انجام پذیرد، احتمال ارگاسم زنان بیشتر می شود. بهتر است قبل از دخول زن کاملاً تحریک  گردد، در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد تا زن به ارگاسم برسد.

اشتباهات مردان در رابطه جنسی

برچسب ها : رابطه جنسی معاشقه ارگاسم مقاربت بوسیدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران