تحریم نوشیدنی های حاوی قند

مصرف نوشیدنی های حاوی قند را تحریم کنیم

در جدیدترین مطالعه ی صورت گرفته نتایج نشان داده اند که از لحاظ قیمت تفاوت زیادی بین قیمت یک لیوان شیر و یک لیوان نوشیدنی حاوی قند وجود دارد. در واقع برای خریدن یک لیوان شیر شما باید یک برابر و نیم بیشتر از خریدن یک لیوان نوشابه هزینه نمائید.
از آنجائیکه قیمت یک فاکتور مهم در انتخاب مواد غذائی است، می تواند افراد را به سوی خریدن مواد غذائی مضر اما کم قیمت تر سوق دهد.
مالیات بستن بر نوشابه ها می تواند مانع خریدن زیاد مصرف کنندگان از این ماده ی غذائی مضر گردد.
محققان بر این باورند که تفاوت بین قیمتهای مواد غذائی سالم و مواد غذائی مضر می تواند بر انتخاب نوع رژیم غذائی و میزان شیوع دیابت تأثیر گذار باشد. البته در این میان افرادی نیز هستند که با مالیات بستن بر روی نوشیدنی های مضر و نوشابه ها مخالف هستند.
 در واقع این افراد بر این باورند که مالیات بستن بر روی نوشیدنی ها صرفاً می تواند باعث تحمیل هزینه ی بیشتر به مصرف کنندگان باشد. خانواده های کم درآمد نسبت به تغییر قیمت اجناس حساس ترند. معمولاً افراد با سطح پائین تر بیش تر از مواد غذائی مضر استفاده می نمایند.

تحریم نوشیدنی های حاوی قند

برچسب ها : نوشابه نوشیدنی حاوی قند سلامت سلامتی بهبود ماده غذایی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران